GMMOBILE

Programowenie C++,C#, JAVA

Analiza informatyczna przed wyznaczeniem zakresu prac.

"Systemy są dla ludzi a nie ludzie dla systemu"

Nie lubimy pisać choć samo pisanie zmusza nas do uporządkowania „myśli” i koncepcji. Generalnie większość klientów chciała by uniknąć określania „definiowania” tego co jest do zrobienia jednak niesie to zawsze ryzyko „zawalenia” projektu. Pytanie więc „po co” niesie ze sobą w/w ryzyko ponieważ zarówno nie określa jednoznacznie co jest do zrobienia (czyli celu), i jak ma to działać więc praca ma szanse nigdy się nie skończyć gdyż koncepcje celu będą zmieniać.Działania związane z realizacją projektu związane są głównie z określeniem kilku prosto zdefiniowanych kryteriów (nie koniecznie posiadając szczególną wiedzę informatyczną):

Zaangażowania użytkowników nowego projektu:

Nikt nie jest do końca wszech wiedzący, w ostateczności to „użytkownicy” będą z systemu korzystać i to oni generalnie wiedzą co im potrzeba. Z założenia należy więc określić warunki współpracy zarówno w zakresie oczekiwań jak i „używania i testowania” elementów systemu w trakcie realizacji aby na koniecnie okazało się że się nie zrozumieliśmy.

Jasno określone cele biznesowe:

Każde działanie businessowe ma swój cel. Brak tego określenia może mieć wpływ na przeznaczone „środki” udział i parę która „pójdzie w gwizdek a nie w tłoki”. Cele definiują odniesienia i kryteria dla decyzji dotyczących poszczególnych funkcjonalności, które są naprawdę potrzebne, z których można zrezygnować, czy można zastąpić je innymi, które rozwiązują problem. Należy wiec w definicji celu umieścić również wizję nawet jeśli wspomniany kwestie celu zostały przemyślane na początku projektu, to jest spora szansa, że zostaną zapomniane w ferworze walki. Zwłaszcza, jeżeli projekt trwa dłużej niż kilka miesięcy, zmieniają się uczestniczący w nim ludzie, następują większe zmiany zakresu, wtedy łatwo stracić z oczu ustalone na początku cele. Brak pisemnego odniesienia - krótkiego, jasnego, spójnego dokumentu, zbierającego główne założenia projektu, jest dobrym przepisem na zdryfowanie projektu.

Zminimalizowany zakres projektu:

Zapisane działania powinny być jasno sprecyzowane – zależnie od kompetencji klienta językiem jasnym i zrozumiałym dla obu stron w sposób na tyle jednoznaczny aby nie dochodziło do nieporozumień. Można do każdego projektu podejść tak aby nie budować od razu „gigantycznego systemu” co spowoduje rozdrobnienie się w szczegółach które mogłyby w sposób różny mieć wpływ całość choć w przypadku dużych projektów i jest bardzo trudne do uniknięcia. Działania powinny być podzielone na etapy na postawie których powinno być jasno określone co jest dla nas najważniejsze a co mniej.

Stabilne wymagania techniczne:

Wymagania jeżeli będą sprecyzowane starannie nie powinny spowodować „zawalenia terminów”. Z naszej strony zawsze gwarantujemy analizę techniczną przed przygotowaniem pracy „czy nowe rozwiązanie” spełni wymagania techniczne (czy będzie właściwie działać na naszym sprzęcie).

Zawsze warto pytać ...


Dla programistów praca jest pasją.
Widocznym objawem tego są wszelkie inicjatywy opensource, w których uczestniczą tysiące ludzi.” - dobrze że istnieją umowy, plany ... bo inaczej programowanie mogło by zagrozić życiu osobistemu.